Onze privacy policy

Bij HANS vinden we privacy erg belangrijk. Om precies te weten hoe wij daarmee omgaan is onze privacy policy op deze pagina te lezen!

HANS., gevestigd aan Bulkstraat 70, 4158EC Deil, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bulkstraat 70, 4158EC Deil

+31 6 10 85 34 30

Cornee van de Grint is de Functionaris Gegevensbescherming van HANS. Hij is te bereiken via cornee@hans-app.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HANS. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in de app aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Minderjarigen

Als je jonger dan 16 jaar bent, heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger voor het gebruik van Hans.. Door een account aan te maken, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent, of dat je toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HANS. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- HANS. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hyperlinks naar websites van derden

HANS. kan hyperlinks naar websites en diensten van derden bevatten. Als je op zo een link klikt, verlaat je de HANS. dienst en ga je naar de website van een derde partij. HANS. heeft geen kennis van of controle over de diensten en/of websites van derde partijen waarnaar hyperlinks verwijzen. Op het gebruik van je persoonsgegevens door die derde partijen is het privacy statement van HANS. niet van toepassing. HANS. is niet aansprakelijk voor diensten en/of websites van derde partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HANS. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

HANS. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HANS. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HANS. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@hans-app.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. HANS. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

HANS. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@hans-app.nl.

Wijzigen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de dienst worden toegevoegd. Wijzigingen zullen worden bekend gemaakt via de HANS. dienst of door middel van een bericht aan gebruikers.

Overdracht onderneming

HANS. kan haar onderneming / de HANS. dienst overdragen aan een derde. In dat geval zullen ook jouw persoonsgegevens worden doorgegeven. We zullen je hierover altijd tijdig vooraf informeren. Indien je HANS. daarna niet wilt blijven gebruiken, kan je je account verwijderen.